Vegtrafikksentralen Øst melder at fylkesveg 51 er stengt.

Vegen er stengt i begge retningar, grunna eit vogntog med stans på tvers av vegen.

Det var fyrst meldt av riksveg 15 var stengt, men den er open for trafikk.