Virksomhet får salgsbevilling for nettsalg

Lokalbrygg As har søkt Sel kommune om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1.