Treningstilbudet det her er snakk om, er den norske modellen «Sterk og stødig». Dette er forebyggende treningsgrupper for hjemmeboende seniorer, som klarer seg godt i hverdagen.

Treningstilbudet baserer seg på frivillige instruktører, som kan støtte seg på lokale fysioterapeuter, og nylig ble det holdt kurs for frivillige instruktører på Otta.

– Jeg håper vi får satt i gang tilbudet. Jeg tror det er behov for det. Det er fint at det er et lavterskeltilbud, der man kan få styrket opp muskulaturen. Samtidig tror jeg den sosiale biter er viktig, sier Oddny Teighagen som har gjennomført instruktørkurset.

Ønsker flere instruktører

– Det er et økende antall eldre, som skal klare seg best mulig alene. Da vi hørte om Sterk og stødig-modellen, syntes vi det hørtes veldig bra ut. Dette er et tilbud som skal være lettvint å være med på, og vi håper folk vil prøve, sier kommunefysioterapeut Anne Kjersti Sørhaugen om hvorfor Sel kommune gjerne vil starte opp dette tilbudet.

Det er snakk om en times trening i uka, og treningen kan tilpasses den enkelte og gruppa.

Sørhaugen opplyser at de på sikt håper de kan ha grupper både på Otta, Sel og i Heidal.

Men, de ønsker seg flere instruktører.

– Vi vet om flere i Sel som har lyst til å være med som frivillige instruktører, men skulle gjerne hatt enda flere slik at vi kan rullere på hvem som har treningene. Hvis det er noen som ønsker å være med som instruktør, er det bare å ta kontakt, forteller Teighagen og Sørhaugen.

Positive tilbakemeldinger

Caylee Megan Williamson, prosjektleder i Sterk og stødig for kommunene i gamle Oppland, og Ragnhild Meling Pedersen, fysioterapeut i Lillehammer kommune, holdt kurset.

– Sterk og stødig er forebyggende treningsgrupper for seniorer som bor hjemme og klarer seg godt i dagliglivet, men som kjenner på kroppen at det er noen endringer. Treningene har fokus på styrke og balanse. Det er frivillige instruktører som drifter opplegget, men de har lokale fysioterapeuter de kan støtte seg på, sier Williamson og Pedersen.

Williamson og Pedersen opplyser at det gjennom regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet, er anbefalt med forebyggende tiltak og at Sterk og stødig er av tiltakene som nevnes.

Modellen er landsdekkende, og over 100 kommuner har tatt den i bruk.

– I Lillehammer har vi hatt positive tilbakemeldinger fra både deltakere og instruktører, sier Pedersen.

Williamson, som jobber med å starte opp modellen i kommunene rundt omkring, forteller at det er interesse for det ute i kommunene, men at det gjerne kunne vært flere som tar modellen i bruk.