Vil løfte fram Sels middelalderhistorie – gjør «ukjente» gravhauger tilgjengelig for publikum

I anledning at det neste år er tusen år siden Olav den hellige møtte Dale-Gudbrand på Hundorp, jobbes det i Sel med et prosjekt som skal løfte fram kommunens middelalderhistorie. Deriblant gravhauger som kanskje er lite kjent for folk flest.