Vil kjempe for at jordskifteretten kjem attende til bygda

Frå nyttår i 2013 vart nyttår Nord- Gudbrandsdal jordskifterett mellombels flytta til Lillehammer. Der har den vore sidan. Nå vil ordførar i Vågå, Harald Sve Bjørndal, arbeide for at jordskifteretten kjem attende til Vågå.