Vil bygge basseng og velværeanlegg – får midlar til utviklingsprosjekt

Vågå kommune løyver 30.000 kroner frå næringsfondet til Smedsmo Utvikling. Dei skal brukast til å greie ut moglegheita for å byggje eit basseng/velværeanlegg.