– Vi tapar pengar for kvart år hallen står tom

I 2018 brukte Vågå kommune 10 millionar kroner av Eidefossfondet til å realisere Bårstadhallen. Dei to fyrste åra hallen var i drift tapte kommunen 143.000 kroner i momskompensasjon fordi heile hallen ikkje var utleigd. I tillegg kom tapte leigeinntekter.