Det kan føre til stengte veier og bruer.

NVE ber om at en holder seg oppdatert om situasjonen, rydder vekk verdier fra utsatte områder og rydder stikkrenner, kummer og andre vannveier for grus, kvist og lignende.

Varselet gjelder fram til tirsdag morgen.