Kommunen vurderer å fatte vedtak som omfatter eiendommer i de evakuerte sonene og nærliggende eiendommer. Eierne mottar varsel fra kommunen om dette.

Det melder Sel kommune på sin hjemmeside.

Kommunen opplyser at det sendes ut varsel til alle nå fordi

loven krever at det sendes varsel minst tre uker før et vedtak fattes, jf. Forvaltningsloven § 16. Vi er også opptatt av å bidra til at de som er rammet får oppgjør fra forsikringsselskapene så raskt som mulig.

Sel kommune vet ikke ennå hvor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler å sette grensa for hva som er trygt.

- Men dersom vi hadde ventet på NVEs konklusjoner før vi varslet, ville det tatt lenger tid for dem som rammes å få erstatning fra sitt forsikringsselskap, skriver Sel kommune på sin hjemmeisde.

Varselet er bare en informasjon om at kommunen vurderer å fatte et vedtak som omfatter din eiendom.

- Det er viktig å understreke at det ennå ikke er tatt en beslutning om at din eiendom og ditt hus vil bli omfattet av et bygge- og deleforbud. Det er NVE som gir sin anbefaling om dette i løpet av tiden som kommer, skriver kommunen.

Varselet om at et vedkta kan komme gir eier av eiendom en mulighet til å uttale seg til kommunen.

Vedtaket fattes senere, og vil sannsynligvis omfatte færre eiendommer enn de som nå har fått varsel. Vedtaket kan påklages når det er fattet.