Vågå arbeiderparti foreslår et nasjonalt forbud mot kryptoutvinning i Norge

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik uttalte i fjor høst:» Kraftsituasjonen er svært krevende og kryptoutvinning legger beslag på viktige kraftressurser.»

Ja,selvfølgelig.Vi trenger kraften til fellesskapet!

Det er på tide at vi i Norge tar en prinsipiell debatt om hva vi skal bruke vår felles grønne nasjonalarv ,vannkraften til. Ca 90% av all kraftproduksjon i Norge er eid av kommuner,fylkeskommuner og staten. Dette har gitt oss solide arbeidsplasser og rettferdig velferd i mannsaldre, og vil forhåpentligvis fortsatt gjøre det. Men ren kraft har blitt en enormt etterspurt vare,og høye priser truer med å kvele historiske hjørnestensbedrifter og setter den vanlige husholdningen i spill. Attpå til kan vi få et kraftunderskudd i Norge allerede i 2027. I etterkrigens Norge tok stortinget en prinsipiell debatt om hva strømmen i Norge skulle brukes på.

Den skulle gi norsk næringsliv rikelig tilgang på kraft til gunstige priser og sikre velferdsstatens prinsipper ved at familier og den vanlige mann og kvinne skulle få strøm på den ytterste ø og til den innerste avkrok til en lik pris.

Derfor mener vi i Vågå Ap at vi må få en prinsipiell debatt om hva vi skal bruke den kraften vi har til rådighet til, ettersom ren kraft blir mer og mer en knapphetsvare. I en reportasje i NRK Nordland 23 februar i år bønnfaller bedrifter staten om mere strøm, og en bedriftseier i Biomar i Vesterålen sier det slik: Vi står i et dilemma der datasentre får tildelt kraft foran hjørnesteinsbedrifter! Statnett som deler ut konsesjoner i dag er pålagt av departementet å følge prinsippet «først til mølla». Pr i dag er det ingen prioriteringer på hva som er nyttig,hva som er god industripolitikk, og uten å legge vekt på samfunnsmål av noe slag. Rett og slett ingen politiske føringer og krav om at krafttildelingene må være samfunnsnyttige.

Dette skulle de visst representantene som samlet seg på et lukket møte på Stortinget en kveld i 1946. De samlet seg for å ta et prinsipielt standpunkt på om kraften fra Tyin kraftverk skulle brukes til å bygge opp verket og industristedet Årdal eller sende kraften ut på markedet. Resten er norsk industrihistorie og samfunnsbygging på sitt beste.

Det bygges datasentre rundt om i Norge i et forrykende tempo ,og fellesnevneren for alle er et enormt sug etter grønn kraft. Vågå Ap har vært og er for datasenter så lenge det handler om datalagring, dette er noe vi får mye bruk for i fremtiden.

Men hvis datasenteret skal utvinne Krypto valuta, så er Vågå Ap imot. Kryptoutvinning er ekstremt kraftkrevende og skaper få arbeidsplasser og fremtidig verdiskapning. Vi kan ikkke på noen måte finne oss i at denne næringen skal få etablere seg på bekostning av eksisterende eller ny samfunnsnyttig industri.Og dyttes sluttregningen nedover den vanlige forbruker er galskapen komplett!

Vågå Ap har således fremmet følgende forslag til årsmøtet i innlandet AP:

I de senere åra opplever vi stadig flere aktører som ønsker å etablere aktivitet for utvinning av kryptovaluta. Utvinningen er svært energikrevende, og dette går på bekostning av annet næringsliv, og ikke minst prisdrivende på strømprisen. Med den veksten som er stipulert i forhold til omlegging til mer bruk av fornybare energikilder, er det også viktig å bruke våre naturressurser på en mer hensiktsmessig måte. Norge går også mot et kraftunderskudd i 2027.


Vågå Arbeiderparti foreslår derfor et nasjonalt forbud på utvinning av kryptovaluta.