Strømpriser og vannmagasin har vært en gjenganger i norske medier. Det er på sin plass, vi kan ikke godta at styringa vannkrafta vår forsvinner ut av Norge.

Olje og energiminister Terje Aasland sier at tilgangen på norsk vannkraft blir stadig viktigere for å sikre stabilitet og trygghet i Europa! Det er tull! Behovet i Europa er så stort at den eksporten vi bidrar med utgjør 0,5%. Jeg synes at Aasland skal tenke på stabiliteten i Norge, med arbeidsplasser og en forutsigbar pris til både bedrifter, bønder, industri og husholdninger. Det skaper stabilitet i Norge, og det er det vi trenger!

Geir Pollestad, SP, sier at nye kraftlinjer fra nord til sør er et meningsløst tiltak. Det er jeg enig i. Det er en overhengende fare for at den energien vil havne i Tyskland den også.

NRK melder om at nettselskaper vil stenge strømmen vår via smartmålerne! Disse målerne kan brukes til mye de. Vi overvåkes, når på døgnet man bruker mest strøm, og regningen blir i forhold til det. Det er kanskje en eller annen økonom som har funnet på den «glupe» ideen vil jeg tro.

MDG vil ha eksport av strøm, de har gått ut mot partier som vil stoppe/begrense strømeksport. Det er visst solidarisk å utgjøre 0,5% av EUs behov. Høyre og Venstre er på samme linje som MDG. I tillegg tror ikke Erna Solberg at utenlandskablene og ACER er årsaken til de høye prisene vi ser i dag. Effekttapet på kablene er ca 5% +. I 2021 er det en økning på 30% i krafteksporten, i forhold til de siste 5 årene. Forklaringa er kablene til Tyskland og England som ble satt i drift i 2021.

Når det gjelder utregninga på strømprisen, så er det slik at strømmen vil gå dit som prisene er høyest, og det er alltid den billigste tilgjengelige produksjonen som blir produsert. Enten det er innad i Norge eller Europa. Da blir overskuddet til kraftselskapene høyest. Magasinfyllingene i Sør-Norge ligger på 10,8 TWh UNDER NORMAL FYLLINGSGRAD på denne tiden av året. 10,8 TWh tilsvarer mengden på eksporten i kablene til Tyskland og England. I konsesjonssøknaden for kablene omtales det norsk-svenske kraftsystemet som ett. Slik man ser det i dag, må man spørre om konsesjonen er overholdt. Det skulle være utjevningskabler, men er det det nå? Kablene er vel rene eksportkabler, det er i hvert fall svært lite som har kommet Norge til gode.

Så ser vi at professor Reidar Borgstrøm roper et varsko om nedtappa vannmagasin. Krepsdyr er hovedgrunnlaget for fiskevekst i mange magasin. Eggene av disse overvintrer på bunnen og klekkes på forsommeren. Når magasina er så kraftig nedtappa og vannstanden er på et lavmål, klekkes ikke egga. Ernæringsgrunnlaget for fisken faller bort og ørreten sulter. Fugler er også berørt av dette. Når kraftverksjef Hallgeir Kleiv i Statkraft Vinje sier at fisken har nok vann, har han misforstått. Hva med konsesjonene som er gitt i slike vassdrag, er de overholdt? Skal det ikke være grunnlag for at økologien og habitatet til dyremangfoldet skal ivaretas?

Når det gjelder Grunnloven vår, så blir den elegant oversett og gjelder ikke når det dreier seg om vår viktigste resurs - VANNKRAFTA!