Torsdag blir det norske flagget bytta ut i flaggstonga ved kommunehuset

Torsdag 6. februar er Samefolkets nasjonaldag. Denne dagen skal det samiske flagget vaie i vinden i flaggstonga ved kommunehuset i Vågå.