Manglar snart berre elevar for å kunne starte friskule

- Det aller meste er på plass for å starte friskule på Klones, med unntak av det viktigaste, nemleg elevar.