Framtidige lærlingar besøkte Nedre Otta: – Det er ei framtid i faget

Yrkesfagelevane er ettertrakta. – Vi ser eit veldig behov for lærlingar innan faget. Det er eit viktig fagområde og det er behov for fleire yngre folk, fortel produksjonssjef Terje Sørlie i Eidefoss.