Iselin Vistekleiven er valt inn som representant i Hamar bispedømmeråd

For fyrste gong er representantar frå tre lister valt inn i Hamar bispedømmeråd. Iselin Vistekleiven er blant dei som er valt inn.