Folkevandring til Randsverk

Kvalitetsvarer var stikkordet som gjekk att da folk vart spurt om kvifor dei tok turen ril Randsverk Marked.