– Diskusjoner om viktige saker kan ikke bare foregå i politiske partier og i kommunestyret

Vågå SV har satt seg som mål å styrke demokratiet i Vågå. Nå skal de arrangerene en rekke frampålag.