Søkjer fritak frå vervet som styremedlem i Eidefoss

Steinar Jørånstad søkjer om fritak frå sitt politiske verv som styremedlem i AS Eidefoss fram til 1. juni 2020.