Jo Kåre Bakke i spissen for skårgangen på Skjellhaugen.
Kjell Nyhus

- Ein god slåttekar kunne slå fire mål på eit dagsverk

Av
Publisert