– Det skal godt gjerast å få til eit hefte kvart år

Heilt sidan fyrst på 90-talet har Mållaget Ivar Kleiven gjeve ut heftet "Vågå- sagt og skrivi gjennom ti`in". Nå skal styret ta ein diskusjon på om det skal vidareførast.