Ti søkjarar på to kommunalsjefstillingar

Ho er ein av seks kvinnelege søkjarar på stillinga som kommunalsjef for barnehage og utdanning i Vågå.