Politikar: Syver Berge har ei fartstid som politikar både på kommunenivå, fylkesnivå og som stortingsrepresentant.
Helene Hovden

Frå Sundstugu til Løvebakken

Publisert