Vågå Ap meiner konsesjonsvedtak bryt med praksis

Vågå AP meiner vedtaket om konsesjon på Aabakken bryt med den restriktive praksisen Vågå kommune har hatt i forhold til bu- og driveplikt. Dei meiner dette vil skape presedens, og vil at kommunestyret skal behandle saka.

Artikkeltags