Laga teater om einsemd: - Det er eit tema som mange ungdommar har utfordringar med

– Vi har laga eit nummer der vi brukar paraplyar, og tek for oss tema om einsemd og det å bli utstøtt.