Kjenner seg ikkje att i påstandane frå venneforeininga: – Stiller oss undrande

Artikkelen er over 2 år gammel

Vågåheimens venner har i eit brev til administrasjonen kome med kritikk mot fleire forhold på sjukeheimen, der i blant personalet. Leiinga i kommunen kjenner seg ikkje att i påstandane, men vil gjennomføre ny brukarundersøking for å kvalitetssikre tenestene.