- Det er klårt vi måtte hjelpe gammellæraren vår, ler Roger Berg og Bjørn Tore Aspen (t.h). Tilsaman har dei to over 60 års teneste i Vågå Røde Kors Hjelpekorps.

- For eit fantastisk hjelpeapparat vi har

Av
Publisert