Desse utgjer Vågå kyrkjelege fellesråd dei neste fire åra

Resultatet frå kyrkjevalet i Vågå er klart. Dei nye medlemmene er valde for perioden 1. november 2019 til 1. november 2023.