Vågå kjem best ut, men ordføraren etterlyser felles forståing for befolkningsutviklinga i regionen

Vågå er den av norddalskommunene som kjem best ut av folketalsutviklinga. Hittil i år har Vågå ei positiv utvikling på 18 innbyggjarar, men det totale bildet for heile regionen får fram bekymringsrynken hjå politikarane. Ordføraren etterlyser ei felles forståing for utfordringa i regionen.