Vågå gjev ikkje dispensasjon frå "hytteforskrift"

DEL

Frå sentrale myndigheiter er det nå lagt ned forbod mot å opphalde seg på fritidseigedom i anna kommune enn der vedkomande er folkeregistrert.

- Vågå kommune har ikkje høve til å gje dispensasjon frå forskrifta. Vi oppfordrar derfor om at hyttebebuarane ikkje tek kontakt med kommunen for å krevje unnatak, skriv kommunen i ei pressemelding

Artikkeltags