Det er korrekt slik Vågå Senterparti skriver i sitt leserbrev at Vågå Arbeiderparti ønsker at beitenæringen, fiskere og andre med bruksrett skal ha mulighet til å komme med innspill på arrangement, endringer og tiltak i Gjendeområdet, og ikke bare turistnæringen som det var forslag om.

En representant fra Senterpartiet hevdet i debatten at vi ikke kan ha en situasjon der: «… Ved hvert forsøk på å gjøre noe i dette området skal det en ny runde til der nærmest hver eneste mann med beiterett eller fiskestang skal få si at dette arrangementet vil vi ikke ha…»

Vi foreslo derimot følgende i kommunestyret: «Representanter for bruksretten må involveres når det gjelder tiltak, arrangement og endringer i området.» Vågå Senterparti stemte mot, mens de andre partiene var enige med oss.

Hele debatten ble filma og ligger ute på Vågå kommune sine hjemmesider.