Våg å ta den avgjørelsen som er riktig og viktig for de minste barna i kommunen vår slik at vi også sikrer den eldre generasjonen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Formannskapet innstiller på kommunedirektørens forslag om å bygge ny 1-7 skole på Elvebakken og å etablere en ny barnehage på Nyhusom for Ottaområdet. Og vi applauderer virkelig at formannskapet kom fram til å støtte denne grundige utredningen fra kommunedirektøren og med det også lytter til den fagkunnskapen som er lagt til grunn, både fra eksterne konsulenter på barnehage og skolefeltet, og oss som jobber i barnehagene og skolene.

Etter å ha sett forslaget til vedtak fra ordføreren i formannskapsmøtet blir vi allikevel svært bekymret og betenkte for hva slags vedtak som til slutt vil bli fattet i kommunestyret 22.juni spesielt for barnehagene. Viss alternativet med Nyhusom som skole vedtas, noe som vi mener er helt uten å ta hensyn til en helhetstanke for det økonomiske og faglige, blir barnehagene nok en gang satt i bakerste rekke og nedprioritert.

Utredningsarbeidet har til fulle vist hvilken tilstand våre barnehager er i og det haster med å få til en framtidsrettet plan og utbygging. Ordførerens forslag om å dimensjonere barnehage på Selsverket med 70 plasser og resterende behov for plasser blir planlagt på ny tomt i gangavstand til Otta sentrum, vil skyve arbeidet med å få ny barnehage for Otta langt ut i det uvisse tidsmessig.

Nye runder med utredningsarbeid og leting etter egnet tomt, ytterligere kostnader, stor og økende frustrasjon blant de ansatte ifht en barnehagestruktur det ikke finnes penger til å drifte, bygg som ikke egner seg for barnehagedrift noe rapportene fra Norconsult viser tydelig. Og dette i en tid der vi skulle finne en god og framtidsrettet løsning slik at vi skal ha råd til å drifte omsorg både for barn og eldre. Dette har vi ikke råd til å velge bort.

Vår bønn til politikerne er: Ikke la det gå prestisje i hva dere velger av løsning. Lytt til de faglige argumentene for den helhetlige løsningen som kommunedirektøren innstiller på. Vi har faktisk ikke økonomi eller tid til å velge noe annet.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags