I år startar sommarprogrammet i Ullinsvin to veker tidlegare enn i fjor og dei skal halde ope ei veke lenger på hausten.

Dei besøkande kan få med seg fire utstillingar: «Homo Gudbrandalus», «HamsunFantasier», «Vevkunst i møte med måleri» og «Tinga taler». Samstundes er det mykje anna planlagt aktivitet i den gamle prestgarden i Vågå.

– Det skal vere noko for alle, seier Tora Sandbu, leiar i Ullinsvin Drift.

Vevkunst møter måleri

Gjennom 40 år samarbeida vevkunstnaren Rakel Onsum Berg (1916–2001) med kunstnaren Trygve Haakenstad (1913–1993) frå Vågå. Haakenstad måla både måleri og kartong, altså arbeidsteikning, til vevnadane.

Onsum Berg var ei av dei fremste biletvevarane i Norge i den andre halvdelen av 1900-talet, og hadde base på Dovre.

Nå skal åtte verk av Onsum Berg og ti-tolv måleri av Haakenstad stillast ut i lag for fyrste gong i Vågå, i fjoset i Ullinsvin.

– Når ein ser måleri i forhold til veven ser ein linken, både fargane, komposisjon og korleis dei byrja tradisjonelt begge to og utvikla seg inn i modernismen som var tidstypisk da dei var mest aktive. Og så har vi grave litt i korleis dei har påverka kvarandre, seier kurator Kirsten Visdal.

Onsum Berg gjorde heile prosessen sjølv frå plantefarging av garn, og reiskap, plantefarga garn levert av Vågå husflidslag og Onsum Berg sin vev blir utstilt.

Utstillinga er i regi av Gudbrandsdalsmusea.

– Fyller heile låven

Til låven i Ullinsvin kjem Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir (1974) med utstillinga «Homo Gudbrandalus». I utstillinga tek ho utgangspunkt i sine ti år som kunstnar i Gudbrandsdalen, og i hovudsak vil alle verk bli laga til denne utstillinga.

– Ho fyller heile låven med store verk på veggane, fortel Sandbu.

Gudmundsdottir har jobbar med installasjonar, måleri, teikning og foto, og har hatt ei lang rekke utstillingar i både inn- og utland. Sidan 2010 har ho vore med på etableringa av Harpefoss hotell som kunstsenter.

Utgangspunkt i Hamsun

I utstillinga «HamsunFantasier» i galleriet møter ein 26 anerkjende kunstnarar som har teke utgangspunkt i Knut Hamsun si dikting.

– Det er ei rekke nasjonale og internasjonale namn, som Håkon Bleken, Kjell Erik Killi Olsen, Sverre Bjertnæs og Unni Askeland, fortel Sigrid Blekastad.

Kunstnarane som er med i HamsunFantasier viser stor variasjon i medium, uttrykk og formspråk.

På låvetrevet i Ullinsvin stiller Gudbrandsdalsmusea ut båtar og jordbruksverktøy, i magasinutstillinga «Tinga taler». Der kan ein sjå gjenstandar frå ulike produsentar og ulike tidsperiodar.

– Vi har prøvd å vise utviklinga frå rive og ljå til fyrste slåmaskina som var kjøpt i Vågå, fortel Eirik Haugen i Gudbrandsdalsmusea.

Den eldste båten som skal stillast ut er frå 1600-talet.

Musikk, tradisjonskost og galleributikk

Og besøkande kan oppleve fleire ting i Ullinsvin i sommar. Det skal vere mykje aktivitet i tillegg til utstillingane. På torsdagar skal det vere musikk i tunet, på fredagar blir det kulturhistorisk vandring, og Vågå husflidslag skal veve på laurdagane. Ein laurdag skal Eirik Haugen steike avletter.

Husflidslaget skal også ha ei utstilling av sprang – ein gammal teknikk som Vågå har spelt ei rolle i å vidareføre, og ha aktivitetsdagar for barn.

I Cafe Edvard skal det framleis vere mogleg å få servering. I sommar skal kafeen vere ope kvar dag og det vil vere større fokus på tradisjonskost, med mellom anna rømmegraut i helgene.

Det skal også bli etablert ein galleributikk, med varer frå lokale kunsthandverkarar.

– Og så har vi hagen. Den har vorte ein skikkeleg stor attraksjon, seier Sandbu.

Det er hagegruppa til Vågå historielag, som eig Ullinsvin, som held i stand prestgardshagen.

Inviterer skuleelevar i regionen

I Ullinsvin jobbar aktivt med å nå ut til barn og ungdom, og i fjor hadde galleriet i Ullinsvin besøk av mange av elevane ved skulane i Vågå på omvising og workshop.

Den fyrste veka etter opninga nå i sommar er det elevar frå nabokommunane som skal kome på besøk.

– Vi har fått støtte til å transportere elevar frå nabokommunane, fortel Blekastad.

– Vi vil at dei andre ungane i regionen skal få oppleve det same som ungane i Vågå. Vi er den einaste staden her i området som tilbyr noko slik, og da må vi ta den rolla for heile regionen, seier Sandbu.