Uenige om framtidig barnehageplassering i Sel

Ordfører og varaordfører i Sel mener Selsverket og Ottbragden er fornuftig å gå videre med i forbindelse med utredning av framtidig barnehagestruktur i Sel, ut fra det de vet nå. Det er ikke opposisjonen enig i.