Tufskrøkjun skal dykke i arkivopptak for å finne materiale til cd

Felegruppa Tufskrøkjun er skal gje ut cd med slåttar og slåtteformar som er lite kjent i folkemusikkmiljøet i dag.