Ønsker trafikksikkerhetstiltak

Bjølstadmo velforening har uttrykt bekymring for trafikksikkerheten i Bjølstadmo og sendt forespørsel om trafikksikkerhetstiltak til Statens vegvesen.