Generelt var februar måned en måned med mer nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt, men den målestasjonen hvor det var registrert minst nedbør i februar var i Skansen på Otta. Der er det målt 13,5 mm nedbør.

For hele landet samlet falt det 30 prosent mer nedbør enn normalt.

Målestasjonen i Skansen på Otta topper også statistikken for tørreste målestasjon i vintersesongen desember til februar. I denne perioden ble det målt 47,1 mm nedbør i ved målestasjonen.

På landsbasis falt det ti prosent mer nedbør enn normalt i vintersesongen.