To søkere til fastlegestillinger ved Otta legekontor

Nylig ble det lyst ut to fastlegestillinger ved Otta legekontor. Ved fristens utløp har det kommet inn to søknader på stillingene.