Tilsyn i Sel:Jobber med å lukke avvik

Artikkelen er over 1 år gammel

I forbindelse med et tilsyn ved psykisk helse og rustjeneste, sosiale tjeneste i NAV og hjemmesykepleien i Sel kommune i november 2017, ble det avdekket tre avvik.