– Vi tar tilsynsrapporten på alvor og er allerede i gang med arbeidet med å lukke avvikene gjennom en egen lukkeplan, sier Arild Kongsrud, kommunalsjef for helse og omsorg i Sel kommune.

Av funnene som ble avdekket er blant annet tilfeller av tvang og makt som ikke er vedtaksfestet, covid-vaksine uten at gyldig samtykke eller annet rettsgrunnlag er dokumentert, og bruk av beroligende medikamenter for å forhindre forventet motstand hos en tjenestemottaker før vaksinasjon.

Statsforvalteren konkluderer i sin rapport med at kommunen ikke sikrer at tjenestene er forsvarlige.

– Tilsynet avdekket at Sel kommune ikke hadde gode nok rutiner for systematisk styring og internkontroll. Vi mener dette innebærer en risiko for at svikt kan skje uten at det blir fanget opp av ledelsen, uttaler fylkeslege Harald Vallgårda.

Brukes i forbedringsarbeid

Arild Kongsrud forteller til Norddalen via e-post at kommunen tar tilsynsrapporten på alvor. Kommunen er i gang med å lukke avvikene.

– Sel kommune hadde tilsyn fra Statsforvalteren i høst innenfor tjenesten Tiltak for funksjonshemmede. Resultatene blir benyttet i forbedringsarbeidet og kvalitetssikring av tjenestene, sier kommunalsjefen.

Fylkeslege Vallgårda uttaler følgende om videre oppfølging:

– Vi følger nå med på at Sel gjennomfører tiltak som retter opp lovbruddene. Vi vil ha dialog med kommunen fremover, og følge deres arbeid. Kommunen har vært imøtekommende og blant annet bedt om veiledning. Vi har tro på at de kan gjøre et godt arbeid i oppfølgingen av tilsynet.

Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført i september 2021, og undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at personer over 18 år med diagnosen utviklingshemming, som bor i egen bolig ved Otta brygge, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Tema for tilsynet var om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse, om personer med utviklingshemming får nødvendig helsehjelp i eget hjem og om kommunen sikrer at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted.

Tilsynet avdekket at kommunen ikke sikrer at tjenestene var forsvarlige. Det ble funnet lovbrudd på alle de tre tilsynstemaene.

Statsforvalteren har bedt Sel kommune om å legge fram en plan for hvordan lovbruddene skal rettes innen 31. januar 2022.