Terje fekk gladmelding over telefonen: - Det kom veldig brått på

Kulturprisen for Vågå 2019 er tildelt Terje Kleiven. I grunngjevinga for tildelinga er det lagt vekt på at Kleiven er og har vore ein kulturinstitusjon som har gjort ein solid innsats for bygdefolk og organisasjonar i mannsaldrar.