Denne uka foregår Strandryddeuka 2022, og over hele Innlandet samles folk i alle aldre for å gjøre en innsats for naturen i sitt nærområde. Innlandet SV ønsker å helhjerta støtte opp om dette initiativet, og vil oppfordre alle til å gjøre en innsats, enten den er liten eller stor.

I Innlandet har vi noe av den vakreste naturen i Norge, vi har nasjonalparker, villrein, vi har Norges lengste elv og største innsjø. Men vi har også byer og tettsteder over hele fylket, med sine grønne lunger, turområder og hundremeterskoger. Forsøpling i naturen utgjør en trussel mot alle arter i disse miljøene, gjennom giftstoffer, materialer som er farlig å spise, og objekter som kan feste seg til dyr.

Nasjonalt jobber SV for strengere lovgivning mot forurensing, og i Fylkestinget arbeides det blant annet for å begrense forsøplingen langs de langstrakte veiene i fylket vårt. I Strandryddeuka er det vår alles innsats som står i fokus, og gjennom enkle aksjoner kan vi i fellesskap oppnå mye. Derfor: ta på deg turbuksa, hent med deg venner og familie, og ta med en søppelpose ut for å rydde!