Syskenpar i Vågå Junior Freeride: - Broren min valgte lina eg skulle køyre

Erland Skogum (17) og Anna Skogum (14) frå Heidal er to av dei som deltek på Vågå Junior Freeride 2020 i Lemonsjøen.