Sykehuset Innlandet skeptisk til smitteavdeling for korona ved lokalmedisinsk senter

Sykehuset Innlandet (SI) uttrykker skepsis til at det blir etablert en smitteavdeling for koronapasienter ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter på Otta.