Stillingssleppet med over 200 ledige stillinger kom i skyggen av korona:- Vi må holde trykket oppe

Samme dag som regjeringen innførte de mest inngripende tiltak den norske befolkningen har sett i fredstid, ble over 200 ledige stillinger i Nord-Gudbrandsdalen lansert gjennom stillingssleppet 2020.