Vegen vil være stengt for all biltrafikk fra krysset Ola Dahls gate – Selvegen (FV 2614) og 30 meter nord for krysset Botten Hansens gate – Selsvegen.

Vegen stenges pga. anleggsarbeid, og det vil ikke være mulig komme forbi anleggsområdet med bil i den aktuelle perioden.

Omkjøring vil bli skiltet om E6 via Selsverket.

Sel kommune skriver på sine nettsider at gang- og sykkelforbindelsen vil bli opprettholdt forbi anleggsområdet.

Gang- og sykkelveg vil være åpen via Wildenveys gate, forbi anleggsområdet via gårdsplassen ved Sel rådhus. Det vil også være mulig for myke trafikanter å følge gangfelt fra Ola Dahls gate via "Grandgården" og ut igjen på Selsvegen nord for anleggsområdet, eller gangveien via Otta skysstasjon.