Gå til sidens hovedinnhold

Stengt for gjennomkjøring i to uker

Selsvegen forbi Sel Rådhus er stengt for gjennomkjøring fra mandag 26. april til fredag 7. mai. Omkjøring går via Selsverket.

Vegen vil være stengt for all biltrafikk fra krysset Ola Dahls gate – Selvegen (FV 2614) og 30 meter nord for krysset Botten Hansens gate – Selsvegen.

Vegen stenges pga. anleggsarbeid, og det vil ikke være mulig komme forbi anleggsområdet med bil i den aktuelle perioden.

Omkjøring vil bli skiltet om E6 via Selsverket.

Sel kommune skriver på sine nettsider at gang- og sykkelforbindelsen vil bli opprettholdt forbi anleggsområdet.

Gang- og sykkelveg vil være åpen via Wildenveys gate, forbi anleggsområdet via gårdsplassen ved Sel rådhus. Det vil også være mulig for myke trafikanter å følge gangfelt fra Ola Dahls gate via "Grandgården" og ut igjen på Selsvegen nord for anleggsområdet, eller gangveien via Otta skysstasjon.