Stein Roger (66) har vært i bondens tjeneste i alle år. Nå er han pensjonist og arbeidsplassen avvikles

Stein Roger Haugen har arbeidet hele yrkeskarrieren ved slakteriet på Otta. Han var med på flyttingen fra det gamle slakteriet i Otta sentrum til Selsverket, og var den eneste av dem som opplevde flyttingen som fremdeles var ansatt ved avviklingen av anlegget på Selsverket.