I Ukraina er store deler av befolkningen på flukt. Millioner av mennesker har flyktet fra kampene, i frykt for livet, og mange har opplevd grusomheter på veien. De har forlatt hjemmene sine med få eiendeler og har bagasjen full av traumer.
Mange har helseproblemer, og mange vil trenge hjelp til å dokumentere hvem de er.

Sosialarbeiderkollegene våre i Ukrainas naboland har trådt til for å hjelpe dem som kommer, og mange sosialarbeidere fra hele Europa reiser langt for å bistå. De jobber lange dager i vanskelige forhold, for å hjelpe enkeltpersoner og familier i krise.

Mange jobber gratis, har reist langt og har selv stått for mat og overnatting. Vi i FO Innlandet har lagt kr 20.000 i potten til den internasjonale sosialarbeiderføderasjonen (IFSW), så de frivillige kan få dekket noe av utgiftene de har ved å stille opp. Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for 2550 sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i Innlandet. Vi står opp for dem som står opp for andre.

Veldig snart vil det komme mange flyktninger til mottak i Norge, og det vil bli bosatt flyktninger i innlandskommunene.

Vi er alle er gjensidig avhengige av hverandre for å skape livskvalitet her vi bor. Solidaritet med utsatte grupper og kamp for rettferdighet er en del av sosialarbeiderens identitet, enten du møter personer med fluktbakgrunn i jobben din eller du yter en frivillig innsats.

FO Innlandet oppfordrer særlig våre medlemmer, men også andre til å gi de nye innbyggerne våre en varm mottagelse, og bidra til at de blir inkludert i sine lokalsamfunn så snart som mulig.