Soknepresten med svart belte i karate gav ungdommen ein leksjon i sjølvforsvar

Sokneprest i Vågå, Cynthia Slomp Renaa, er ikkje ei dame du legg deg ut med. I pokalhylla står bevis på rekkje og rad om ei strålande karriere som topputøvar i karate. Nå er ho opptatt av at ungdom skal få lære å forsvare seg sjølv.