Søker om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark

Sel kommune er ansvarlig for vedlikehold av Pilegrimsleden. Nå skal kommunen, sammen med grunneiere/brukere av en gammel seterveg og Sandbumoen Vel, reparere ei gangbro over Haredalsbekken.