Søker om tillatelse til bålbrenning

Anders Formo søker Sel kommune om tillatelse til bålbrenning.